തൃക്കൊടിയേറ്റ്‌-2022

Posted by On 29/11/2022
തൃക്കൊടിയേറ്റ്‌-2022

ഇന്ന് വൈകിട്ട്4 മണിക്ക് ,തന്ത്രി മുഖ്യൻ കടികക്കോൽ ഇല്ലത്ത്‌ ബ്രഹ്മശ്രീ കെ. എൻ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യകാർമ്മികത്വത്തിൽ നടക്കും, മധുര ഇല്ലം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി , മേൽശാന്തി ശ്രീനേഷ് നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ,എന്നിവർ സഹകാർമികത്വം വഹിക്കും